Trwa wczytywanie produktów
Copy General
Strona główna Zasady przygotowania plików do druku

POPRAWNIE PRZYGOTOWANE PLIKI TO:

  • gwarancja terminowego wykonania zlecenia, 
  • brak dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem plików do druku, 
  • brak zagrożeń wynikających z ponownego przerabiania plików. 


Pliki przeznaczone do druku powinny być zapisane w formacie PDF.

 Preferowanym standardem zapisu jest PDF/X-1a:2001, lub standard PDF/X-3:2002. Jeśli przygotowanie plików nie pozwala na zastosowanie wyżej wymienionych standardów zapisu, PDFy należy zapisać w standardzie „jakość drukarska”
Pliki powinny być przygotowane z zachowaniem zamierzonego formatu w skali 1:1. Dla przykładu, strony które mają tworzyć środek książki A4 powinny być przygotowane w formacie 210x297 mm + spady (jeśli elementy zawartości strony/layoutu, są położone przy krawędzi obszaru netto). 

Nie zawsze jest możliwość lub potrzeba wykorzystania profesjonalnych narzędzi do składu. Bardzo często proste publikacje przygotowywane są w programach biurowych (np. z pakietu MS Office), lub w ogólnodostępnych programach użytkowych. Niestety, programy te mają ograniczone możliwości edycji oraz zapisu. Z takich plików również możemy skorzystać - przeważnie wiąże się to z dodatkową pracą Operatora DTP, polegającą na dostosowaniu plików do standardów druku. 

UWAGA: Przygotowanie i dostosowanie plików na potrzeby realizacji zamówienia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które określamy na podstawie czasu poświęconego przez Grafika/Operatora DTP.
 


PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FORMATEM

Format pracy - Jest to jedna z ważniejszych informacji opisujących zlecenie, bez której nie możemy wycenić pracy, a tym bardziej rozpocząć realizacji zamówienia. Format pracy powinien być określony w sposób jasny przy zamówieniu oraz oznaczony w plikach. .

Format netto - Określa wielkość końcową produktu. Podczas projektowania/przygotowania plików, twórca powinien założyć właściwy format pracy.

Format brutto - Jest to format netto powiększony o spady. 

Spady - Dodatkowy obszar przewidziany na potrzeby produkcji. Grafika i elementy layout’u, które w projekcie mają znaleźć się bardzo blisko lub bezpośrednio przy krawędzi cięcia, powinny zostać „wyciągnięte” na obszar spadu. Podczas procesów produkcji obszar spadu zostaje obcięty lub schowany w oprawie. .


UWAGA
: Minimalna wymagana wielkość obszaru spadu to 3 mm. Dla niektórych prac wartość minimalna może ulec zmianie.


FORMATY ARKUSZA ZGODNE Z NORMĄ - ISO 216

KEY2PRINT 2018