Trwa wczytywanie produktów
Copy General
Strona główna Regulamin
1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Copy General sp. z o.o. a Klientem składający zamówienia: za pośrednictwem strony www.copygeneral.pl (sklep on-line, zamówienie on-line, formularz kontaktowy), poprzez wysłanie zamówienia na adres kontakt@copygeneral.pl oraz w punkcie usługowym Copy General. 
 2. Usługi poligraficzne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez firmę Copy General sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 1.
 3. Właścicielem sklepu internetowego www.copygeneral.pl jest COPY GENERAL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska NIP: 526 000 44 34, REGON: 010117071. Podmiot wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd rejonowy dla M.ST. Warszawy
 4. Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Klienta Sklepu dotyczące usług świadczonych przez Copy General za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Klienta oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Klienta.
2. Definicje
 • Copy General – Copy General sp. z o.o., administrator i właściciel Sklepu internetowego z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 1.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy drukarni Copy General działający pod adresem: www.copygeneral.pl, w którym można złożyć Zamówienie
 • Klient – Osoba korzystająca z usług Copy General za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Zamówienie – zlecenie wykonania usługi druku określonego produktu wraz z wykończeniem introligatorskim, składane przez Klienta, przy pomocy narzędzi oferowanych przez Sklep internetowy.
 • Formularz zamówienia – narzędzie do składania zamówień przez Klienta.
3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Ze sklepu mogą korzystać Klienci, którzy w trakcie składania zamówienia wypełnią formularz zamówienia.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo - podatkowymi.
4. Zamówienia i ich realizacja
 1. Złożenie zamówienia następuje:

  1. poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie 
  2. poprzez przesłanie maila na jeden z adresów mailowych podanych na stronie 

 2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Copy General, jeśli spełnione są poniższe warunki:

  1. zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji
  2. pliki wgrane (przesłane) przez Klienta w trakcie składania Zamówienia spełniają wymogi techniczne określone na stronie www.copygeneral.pl

 3. Czas realizacji zamówienia ustalany jest w formularzu zamówienia lub w przypadku zamówień składanych przez adres mailowy ustala się go indywidulanie po kontakcie z klientem
 4. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
 5. Anulowanie Zamówienia możliwe jest do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Anulowanie zamówienia odbywa się poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 6. Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Klienta „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Klienta , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Drukarni przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Copy General może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Klienta.
 7. Minimalna wartość zamówienia w przypadku zamówień składanych przez stronę wynosi 20,00 zł brutto. Kwota zamówienia podczas nabijania na kasę uzupełniana jest do wartości minimalnej pozycją "Uzupełnienie paragonu".
 8. Minimalna wartość zamówienia w przypadku zamówień składanych na usługę Plakaty reklamowe (https://copygeneral.pl/variant/plakaty-reklamowe ) wykonywane w technologii lateksowej wynosi 1m2.
 9. Minimalna wartość zamówienia w przypadku zamówień składanych w punkie usługowym na druk małoformatowy wynosi 20,00 zł brutto. Kwota zamówienia podczas nabijania na kasę uzupełniana jest do wartości minimalnej pozycją "Uzupełnienie paragonu".
5. Odbiór zamówienia
 1. Klienci mają możliwość odbioru wykonanych materiałów na jednym z punktów usługowych, wskazanym w formularzu zamówienia.
 2. Zamówienie może być dostarczone na wskazany przez Klienta adres. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia oraz odległości od centrum Warszawy. Dostawy realizowane są standardowo pon.- pt. w godz. 7:00 - 22:00 oraz sob.: w godz. 8:00 - 20:00 istnieje możliwość dostarczenia materiałów w innych godzinach po wcześniejszych skoordynowaniu tego z koordynatorem dostaw.
 3. Zamówienia wykonane i nie odebrane w ciagu 30 dni będą utylizowane. Co nie zmienia faktu, że Copy General może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Klienta.
6. Płatności.
 1. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.
 2. Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu mogą zrealizować płatność gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
 3. Klienci zarejestrowani posiadający przyznany kredyt mogą realizować płatność korzystając z faktu przelewowych.
 4. Faktury:

  1. Dane do faktury oraz informacje o chęci jej otrzymania w przypadku zamówień dostarczanych pod wskazany adres należy wprowadzić w formularza zamówienia lub przesłać na adres mailowy. Klienci którzy nie prześlą stosownej informacji otrzymują paragon.
  2. W przypadku odbioru materiałów na punkcie usługowym dane do faktury można podać w momencie odbioru zamówienia przy kasie.
  3. Klienci którzy posiadają podpisaną umowę i płacą przelewem otrzymują potwierdzenie odbioru. Faktura do zamówienia przesyłana jest zbiorczo w terminie określonym w umowie na adres podany do korespondencji.
7. Reklamacje.
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

  1. niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,
  2. uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta.

 2. Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. Copy General nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).
 4. W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Klient powinien odesłać zamówienie kurierem jeżeli ten jeszcze jest na terenie placówki lub skontaktować się z działem obsługi klienta w celu skoordynowania odbioru wadliwych materiałów.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu) oraz informacje czego dotyczy reklamacja, jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.
 6. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej, przesłanej na adres spółki lub mailowo na adres kontakt@copygeneral.pl
 7.  Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 8.  Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.
 9. Copy General rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.
 10. Materiały do druku (pliki).

  1. Copy General nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.
  2. Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Copy General. 
  3. Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
  4. Copy General nie archiwizuje plików przesłanych przez Klientów.

 11. Zakres odpowiedzialności Copy General. Copy General nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Klienta do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów, Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Klienta (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku),
  2. kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta.
8. Postanowienia końcowe.
 1. Składając zamówienie w Copy General poprzez Sklep Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy
 2.  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Copy General , co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Copy General nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 3.  Copy General nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Copy General zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5.  Zawartość serwisu i Sklepu internetowego www.copygeneral.pl podlega całkowitej ochronie ustanowionej przez Polskie prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Cała zawartość strony i sklepu internetowego, użyte znaki towarowe i serwisowe są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, dokonywanie zmian i dystrybucja bez zgody Copy General są zabronione.

KEY2PRINT 2018