Trwa wczytywanie produktów
Copy General
Strona główna Pomoc

Pomoc


Zamównienie można złożyć:
  • na naszym punkcie usługowym przy ul. Aleje Jerozolimskie 93. Zamówienia przyjmujemy na nośnikach USB, CD i DVD.
  • używając naszej strony internetowej poprzez opcje opcję sklep: https://copygeneral.pl/article/sklep
  • wysyłając maila na adres kontakt@copygeneral.pl. Maksymalny rozmiar plików przyjmowanych przez naszą skrzyknę wynosi 25 MB.
  • Pliki do wielkości nie przekraczającej 25 MB można przesyłać za pomocą zwykłego mailia na adres kontakt@copygeneral.pl. 
  • Plik o wielkości nieprzekraczającej 250 MB można przesłać za pomocą naszej strony internetowej korzystając z opcji sklepu on-line, wyceny lub kontaktu. 
  • Pliki o wielkości przekraczającej 250 MB można przesłać za pomocą wetransfera, jest to prosty i szybki sposób na przesłanie nawet bardzo dużych plików. 

Punkty usługowe w niedziele niehandlowe oraz święta są nieczynne.


Zamówienie można złożyć wysyłając je na adres: kontakt@copygeneral.pl lub korzystając z opcji sklepu internetowego. Nie przyjmujemy zamówień na punkcie chyba że zostało to wcześniej ustalone z opiekunem handlowym lub Działem Obsługi Klienta. 

W niedziele niehandlowe nie ma możliwości odbioru zamówienia. 


Pliki przeznaczone do druku powinny być zapisane w formacie PDF. Preferowanym standardem zapisu jest PDF/X-1a:2001, lub standard PDF/X-3:2002. Jeśli przygotowanie plików nie pozwala na zastosowanie wyżej wymienionych standardów zapisu, PDFy należy zapisać w standardzie „jakość drukarska”.
Pliki powinny być przygotowane z zachowaniem zamierzonego formatu w skali 1:1. Dla przykładu, strony które mają tworzyć środek książki A4 powinny być przygotowane w formacie 210x297 mm + spady (jeśli elementy zawartości strony/layoutu, są położone przy krawędzi obszaru netto).
Nie zawsze jest możliwość lub potrzeba wykorzystania profesjonalnych narzędzi do składu. Bardzo często proste publikacje przygotowywane są w programach biurowych (np. z pakietu MS Office), lub w ogólnodostępnych programach użytkowych.

Strefa bezpieczeństwa/bezpieczny margines
Na etapie tworzenia projektu należy zwrócić uwagę aby żadne istotne elementy layoutu nie znalazły się zbyt blisko krawędzi cięcia (min. 3 mm). Jeśli jakiś element ma być styczny z krawędzią cięcia, powinien zostać „wyciągnięty” na obszar spadu. Bezpieczny margines gwarantuje trzymanie właściwego formatu pracy, oraz wpływa na estetykę produktu.
Tworząc projekt, obszar marginesu można uznać za „martwą strefę”. Należy unikać umieszczania tekstów czy logotypów bliżej niż 3 mm od krawędzi formatu netto.

Znaczniki cięcia/znaczniki formatu
Są to najczęściej małe linie poza formatem pracy, często w narożnikach strony, które opisują format docelowy pracy (format netto).

Teksty/czcionki
Wszystkie czcionki użyte w pracy, powinny zostać załączone do dokumentu lub zamienione na krzywe. Jeśli materiał przygotowujemy w profesjonalnym programie do składu (.ai, .indd, .cdr), wystarczy podczas zapisu wybrać odpowiedni zestaw ustawień drukarskich. Tak zapisany materiał jest poprawnie.

Kolorystyka
Nasze systemy drukujące oparte są na kolorystyce CMYK. Pliki przeznaczone do druku, zarówno w małym, jak i w wielkim formacie, powinny być zapisane w przestrzeni CMYK. Pliki zapisane w innych przestrzeniach kolorów, np. RGB, LAB oraz kolory dodatkowe typu Pantone, drukujemy symulując je z wartości CMYK.

Jakość
W druku wykorzystujemy maksymalną jakość, na jaką pozwala nam plik. Tworząc projekt należy pamiętać, aby użyte w pracy bitmapy miały odpowiednią rozdzielczość. Wartość optymalna dla druku to 300 dpi, minimalnie można przyjąć ok. 150 ppi.

Pliki do niektóre produkty jak obrazy na płótnie, roll-upy, naklejki, identyfikatory należy przygotować zgodnie z indywidualną specyfikacją, szczegółowe wytyczne dotyczące zasady przygotowania plików do druku znajdziesz tutaj


Spady - jest to 3 mm margines wychodzący poza standardowy rozmiar grafiki. Spad pozwala na bezpieczne docięcie grafiki do wybranego formatu bez obawy o obcięcie ważnych elementów wydruku. Na spadzie nie mogą znajdować się ważne elementy grafiki.

Np. Chcąc otrzymać ulotkę o wymiarach 105x148mm, plik do druku należy przygotować w wymiarze 111x154 mm. Trzy dodatkowe milimetry z każdej strony są właśnie spadem, który zostanie odcięty w momencie produkcji ulotki. 

Prosimy nie stosować overprintów, gdyż zastosowanie go na kolorze innym niż czarny bardzo często powoduje niepoprawny wydruk.

Jak włączyć/wyłączyć Overprint?

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję overprint w programie InDesign, zaznaczamy poszczególne elementy (wypełnienie lub obrys), wybieramy z górnego menu: Okno/Wyjście/Atrybuty (Window/Output/Attributes) – zaznaczmy lub odznaczamy drukowanie dla obrysu i wypełnienia – (overprint fill i overprint stroke).

W programie Illustrator wybieramy Okno/Atrybuty (Window/Attributes) – skrót Ctrl+F11. Zaznaczmy lub odznaczamy drukowanie dla obrysu i wypełnienia – (overprint fill i overprint stroke).

W Photoshopie nie ma funkcji overprint, ale można uzyskać dokładnie ten sam efekt. Należy zaznaczyć warstwę, która ma być nadrukowana, i zmienić jej tryb mieszania na: Pomnóż (Multiply).


Tak, wykonujemy wydruki w formatach A3 oraz A4. 

KEY2PRINT 2018