Trwa wczytywanie produktów
Copy General
Strona główna Pieczątka firmowa - Poradnik dla firm


Choć polskie prawo nie wspomina o obowiązku posiadania pieczątki firmowej, w praktyce bardzo często okazuje się ona niezbędna. Opieczętowania dokumentów wymagają urzędy, instytucje, a nawet klienci i kontrahenci.  Niezależnie więc od tego czy prowadzisz  działalność gospodarczą, czy spółkę prawa handlowego, pieczątka zawierająca odpowiednie dane to priorytet ‒ jej brak może uniemożliwić Ci załatwienie szeregu ważnych spraw.

 

Pieczęć firmowa ‒ jakie informacje powinna zawierać?

Jak już wspomnieliśmy, posługiwanie się pieczęcią firmową nie jest obowiązkiem regulowanym prawnie. Warto jednak podkreślić, że normy prawne wymagają, aby  przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym posługiwali się konkretnymi danymi, brak jakiejkolwiek informacji może skutkować grzywną. Jeśli więc przedsiębiorca nie dysponuje pieczęcią firmową z wymaganymi danymi, musi je dostarczyć w innej formie. O jakich danych mowa? Już wyjaśniamy. Wymogi dotyczące konkretnych danych są inne w przypadku osób fizycznych i inne w przypadku spółek prawa handlowego.

Osoba fizyczna:
 • nazwa firmy
 • dane osobowe ‒  imię i nazwisko
 • adres siedziby
 • Numer Identyfikacji Podatkowej — NIP
Spółka prawa handlowego:
 • nazwa spółki
 • adres siedziby
 • Numer Identyfikacji Podatkowej — NIP
 • oznaczenie sądu rejonowego
 • wysokość kapitału zakładowego  ‒  spółki z o. o. i spółki akcyjne
 • wysokość kapitału wpłaconego – spółki akcyjne.
Ponadto, na pieczątce firmowej mogą pojawić się takie informacje, jak:
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres strony internetowej
 • adres filii
 • REGON
 • numer rachunku bankowego

Kiedy pieczęć firmowa  może być niezbędna?

Pieczęć może być wymagana w wielu przypadkach, na przykład podczas wypełniania takich dokumentów i formularzy, jak:
 • deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego
 • deklaracje na podatek od środków transportu
 • deklaracje o podatku dochodowym  od osób prawnych
 • wnioski GUS
 • wnioski do Inspekcji Sanitarnej
oraz niektórych procedur bankowych, między innymi podczas otwierania konta i procedur urzędowych.


Brak pieczątki firmowej

Jak już wspomnieliśmy, w Polsce przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania pieczątki, co więc w sytuacji, gdy pieczęć jest wymagana w banku czy w urzędzie? Każdy z nas z pewnością zetknął się z dokumentem ze specjalną rubryką na datę, miejscowość, podpis oraz na pieczęć firmową. Jeśl nie dysponujemy pieczecią prawdopodobnie będziemy musieli umieścić adnotację Brak stempla firmowego lub napisać stosownie oświadczenie. Przypominamy jednak, że przedsiębiorca ma obowiązek  ujawnienia w obrocie gospodarczym konkretnych danych, ich brak może skutkować grzywną.


Pieczątki imienne

Wiele osób decyduje się także na zakup pieczątek imiennych. Na takiej pieczątce najczęściej pojawiają się takie dane się imię, nazwisko, tytuł zawodowy, zawód, stanowisko, tytuł naukowy. Prawo nie reguluje kwestii dotyczących danych na pieczątce imiennej.


Wzory pieczątek

Nie ma żadnych wymogów dotyczących wielkości, kształtu czy koloru tuszu pieczęci firmowej. Do wyboru mamy automaty samotuszujące w różnym kształcie ‒ między innymi okrągłe i prostokątne oraz o różnej średnicy. Zakupić też możemy  stemple drewniane i plastikowe. Dostępne są też różne kolory tuszów, wśród najpopularniejszych wymienić możemy czarny, niebieski, czerwony i zielony.


Pieczątki na co zwrócić uwagę?

Priorytetem jest, aby na pieczęci firmowej znalazły się wszystkie wymagane dane i informacje, oprócz tego warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak:
 • jakość odbić
 • czas absorpcji tuszu, optymalny to około 2 h
 • maksymalna liczba stempli bez konieczności uzupełniania tuszu


Pieczątki ‒ cennik

Ile zapłacimy za pieczęć firmową? Poniżej znajdziecie przykładowy cennik.
 • Pieczęć firmowa Modico 2, 36 x 11 mm, obudowa czarna, niebieska lub czerwona ‒ 49 zł brutto
 • Pieczęć firmowa Modico 3, 47 x 14 mm, obudowa czarna, niebieska lub czerwona – 55 zł brutto
 • Pieczątka okrągła o średnicy 45 mm, obudowa czarna, niebieska lub czerwona ‒ 79 zł brutto.
To ceny orientacyjne, firmy ustalają własne cenniki, które mogą różnić się od siebie. Podpowiemy też, że od czasu do czasu organizowane są promocje i można kupić pieczątkę w korzystnej cenie.

Gdzie kupić pieczątkę firmową?

W zależności od preferencji możemy zamówić pieczątkę online lub w sklepie stacjonarnym. W przypadku zamawiania pieczątki online zyskujemy sporo czasu ‒ aby zamówić pieczątkę wystarczy kilka kliknięć ‒ czas realizacji i dostawy jest zazwyczaj skrócony do minimum, pieczątkę firmową możesz zamówić tutaj , oferujemy jedne z najniższych cen na rynku.

Podsumowanie

Pieczęć firmowa nie jest obowiązkowa, ale z wielu względów warto ją mieć. Na pieczęci powinny znaleźć się takie informacje, jak: nazwa spółki i jej adres, NIP oznaczenie sądu rejonowego, wysokość kapitału zakładowego czy wysokość kapitału wpłaconego.

KEY2PRINT 2018